Zápis do 1. třídy

Vedení ZŠ Troubelice oznamuje, že zápis do 1. třídy na školní rok 2024/2025 proběhne v pátek 12.4.2024.

K zápisu jdou děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou šestého roku věku, a ty děti, které už u zápisu byly a mají odklad. K zápisu si přineste rodný list dítěte a vyplněný zápisový lístek do první třídy, který obdržíte na informativní schůzce ve škole. Ti, kteří se nemohli této schůzky zúčastnit, si mohou zápisový lístek vyzvednout u vedení MŠ.