Poděkování za besedu

V úterý 25.6. besedovali žáci 8. a 9. třídy s rotným Jaroslavem Maitnerem, bývalým žákem naší školy. Žáci byli zaujati zajímavým výkladem i ukázkou vojenské výzbroje. Nadchnout naše náctileté žáky není jednoduché, ale téma besedy bylo přínosné. Děkujeme touto cestou rotnému Jaroslavu Maitnerovi, že mezi nás přišel.