Rodičovský spolek

Činnost rodičovského spolku

Rodičovské sdružení při Základní škole v Troubelicích bylo založeno v roce 1996 a přešlo  od roku 2015 ve spolek s názvem Rodičovský spolek při ZŠ Troubelice, z.s.. Je organizací podporující zejména mimoškolní činnost žáků Základní školy v Troubelicích. Členové rodičovského sdružení jsou všichni rodiče , jejichž děti navštěvují Základní školu Troubelice.

Spolek je oficiální organizací registrovanou na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Zdrojem majetku spolku jsou příspěvky řádných členů, dary, sponzorská činnost a činnost hospodářská.

V čele spolku stojí výbor.

Ve školním roce 2022/2023 pracuje od 25.10. 2022 v tomto složení​

FunkceJméno
Předseda RS:Veronika Poštulková
Místopředseda:ing. Kamil Pur
Hospodář:DiS, Lenka Kořístková
Členové:
Jitka Chovanečková
Lenka Navrátilová
Jolana Domesová
Martin Brada
Václav Rozehnal
Radek Zahrádka
Jarmila Blažková
Marcela Malínková
Petr Frömel
Lucie Poštulková 

Kontakt

Název: Rodičovský spolek při ZŠ Troubelice, z. s.
Adresa: Troubelice 313
IČO: 65890329

Přiložené dokumenty