Školní jídelna

Jídelníček

Naše jídelna - přihlášení

Kontakt

Vedoucí: Marta Horáková
Adresa: ŠJ při ZŠ Troubelice
Mobil: 734 359 903
Tel.: 585 032 322
E-mail: jidelna@troubelice.cz