Školní družina

Činnost družiny

Školní družinu navštěvují žáci z 1. – 5. třídy. Činnost probíhá ve dvou odděleních. První oddělení navštěvují žáci z první, třetí a páté třídy, druhé oddělení navštěvují žáci z druhé a čtvrté třídy. 

Provoz družiny

Ranní

6:00 – 7:45, poté žáci odcházejí do svých tříd.

Odpolední

11:25 – 16:00

  • vyzvedávání dětí je možné od 11:25 – 13:00, potom od 15:00 – 16:00.
  • v době od 13:00 – 15:00 je hlavní zájmová činnost ŠD.

Kontakt

I. oddělení ŠD: Jitka Chovanečková
II. oddělení ŠD:  Hana Faksová
Adresa: ZŠ Troubelice 313
Mobil: I. odd 604 938 476, II. odd 737 726 888
Tel.: 585 032 099
E-mail: jchovca@seznam.cz

Přiložené dokumenty