Výstražná jednodenní stávka 27.11.2023

Vážení zákonní zástupci,
naše škola podporuje požadavky ČMOS PŠ a dne 27. listopadu se připojí k výstražné stávce.
Nesouhlasíme se snižováním kvality školství formou zvyšování počtu žáků ve třídách, snižováním koeficientů financování vedoucího k omezení možnosti dělení tříd pro výuku cizích jazyků, snižování počtu asistentů pedagoga a provozních pracovníků a snižování jejich platů.
Naše škola rozděluje žáky v hodinách cizích jazyků, pracovních činnostech, informatice, v 8. a 9. třídě rozdělujeme žáky na jednu hodinu v matematice a českém jazyce. To nám umožňuje žáky připravovat na přijímací zkoušky na střední školy a věnovat jim individuální přístup při osvojení učiva. Dále nabízíme rozdělení 2. stupně na speciality dle výběru žáků. Tyto hodiny, ve kterých je vzdělávání mnohem efektivnější, bychom v budoucnu nemohli poskytovat.
ŠKOLA ZŮSTANE V TENTO DEN UZAVŘENA. Vzhledem k odpovědnosti k Vám jsme se rozhodli nabídnout dohled nad žáky 1. až 3. třídy, jejichž rodiče si nemohou zajistit jejich hlídání, formou vycházky v době od 7 do 12 hodin. Strava v tento den nebude poskytována.
V tento den budou všichni nepřítomní žáci omluveni. Žádáme rodiče žáků 1. až 3. třídy, aby do čtvrtka 23.11.2023 sdělili třídním učitelkám přes OnLine školu, zda pro své děti budou požadovat dohled, nebo si je ponechají doma.
V příloze přikládám Dopis odborového svazu rodičům.
https://skolskeodbory.cz/dopis-odboroveho-svazu-rodicum
Věříme, že ani Vám není budoucnost Vašich dětí lhostejná a naše důvody pochopíte a podpoříte.
Děkujeme, vedení školy.