Poděkování

Ředitelství Základní školy Troubelice děkuje všem dobrovolníkům, kteří přispěli svou pomocí při opravě schodů a srovnání nádvoří školy. Děkujeme také panu starostovi Michalu Poštulkovi a místostarostovi Kamilu Purovi za organizaci celé akce.