Ukliďme Česko – Den Země

Ukliďme Česko – Den Země

Ukliďme Česko, ukliďme Troubelice

Naše škola se již několik let zapojuje do celostátního projektu „Ukliďme Česko.“ Letos jsme uklízeli v pátek 5. dubna, vyčistili jsme celou obec Troubelice, Sídliště, Dědinku a také příkopy podél cest vedoucích do všech okolních vesnic. Všichni žáci naší školy i pedagogičtí pracovníci se do úklidu ochotně zapojili a zaslouží si velkou pochvalu. Celkem jsme posbírali 280 kg odpadu, což je na stejných místech méně než v minulých letech. Věříme, že i v dalších letech bude odpadu ubývat.