Cookies management by TermsFeed Cookie Consent Školní poradenské pracoviště | ZŠ Troubelice
     

Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště

Ředitel školy:
      Mgr. Tomáš Polák
     kontakt: zstroubelice@seznam.cz
     telefon: 585 032 099

Výchovný poradce:
     Mgr. Helena Žovincová
     kontakt: zstroubelice@seznam.cz 
     telefon: 585 032 099
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Školní metodik prevence:
     Mgr. Roman Kobylka
     kontakt: zstroubelice@seznam.cz
     telefon: 585 032 099
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Speciální pedagog:
     Mgr. Marta Veslíková
     kontakt: zstroubelice@seznam.cz
     telefon: 585 032 099
konzultační hodiny: po telefonické domluvě

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb na škole.
Poradenská služba na škole je zajištěna výchovným poradcem, školním metodikem prevence, speciálním pedagogem a ředitelem školy. Jednání se vždy zúčastňuje třídní učitel dané třídy. Schází se v případě potřeby a řeší stávající problém. Velmi dobrá je spolupráce s celým pedagogickým sborem.