Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Závazné pokyny výdej obědů do jídlonosičů

Seznam novinek

11.09. 2018

Závazné pokyny výdej obědů do jídlonosičů

Závazné pokyny pro strávníky
Výdej stravy do jídlonosičů
- cizí strávníci odebírají oběd v jídelně u okýnka v době od 11.00 do 11.30 hodin.
- rodiče dětí v 1. den nemoci si mohou odebrat oběd v jídelně u okýnka v době od 11.00 do 11.30hodin.
Pokud si odvážejí dítě ze školy /z důvodu nevolnosti nebo úrazu/, je možné přijít si pro oběd ještě
v době od 12.45 do 13.15 hodin.
V době, kdy se stravují děti v jídelně je zakázán vstup všem cizím osobám.
Obědy lze dávat pouze do vlastních nádob, čistých a k tomu účelu určených. Jídlonosiče nelze odkládat u zadního vchodu. Nebude do nich strava nabírána. S ohledem na prevenci křížové kontaminace a dodržování správné hygienické praxe nemají rodiče, vyžadující dotovanou stravu, mimo uvedenou dobu pro výdej, na ni již žádný nárok.
Strava je určena k okamžité spotřebě!