Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

zápis do 1. ročníku pro rok 2021-22

Seznam novinek

15.03. 2021

zápis do 1. ročníku pro rok 2021-22

Zápis se koná od 1. do 16. dubna 2021, bez přítomnosti dětí a za dodržení všech platných protiepidemických opatření. Nově je potřeba k žádosti o přijetí přiložit i prostou kopii rodného listu. Podrobné informace a potřebné formuláře jsou v přílohách.