Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

výuka v posledním únorovém týdnu a třídní schůzky

Seznam novinek

19.02. 2021

výuka v posledním únorovém týdnu a třídní schůzky

Výuka v týdnu od 22. do 26. 2. 2021 probíhá i nadále v nezměněné podobě, to platí i pro školní družinu a stravování žáků.
Na čtvrtek 25. 2 . jsou naplánovány třídní schůzky on-line pro 3. až 9. ročník. Rodiče ce mohou přihlásit pomocí účtů svých dětí, oznámení obdrží přes DM Software. Pro každou třídu bude vyhrazena půl hodina, budou přítomni všichni učitelé. Třetí a čtvrtá třída začíná 15:30h, šestá v 16:00h, pátá a sedmá v 16:30h, osmá v 17:00h a devátá v 17:30hodin.