Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

vyhodnocení výtvarná soutěže

Seznam novinek

31.10. 2018

vyhodnocení výtvarná soutěže

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE  K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČR
Do soutěže jsme přijali celkem 242 výkresů, které byly rozděleny do tří kategorií. Nejpočetnější byla kategorie žáků druhého stupně se 104 výkresy. V kategorii žáků z I. stupně bylo 87 prací a v rodinné kategorii soutěžilo 51 výtvarných prací.
Jedna práce z kategorie rodinných byla zcela výjimečná a získala zvláštní ohodnocení. Jde o soubor výkresů rodiny Kirschovy, který věnovali svému pradědečkovi a jeho pobytu v legiích.
První místo v rodinné kategorii získala práce paní Plačkové, zachycující Věru Čáslavskou. Získala 52 hlasů a má oranžové číslo 25. Druhá byla práce rodiny Motlíčkovy s číslem 1 – 28 hlasů a třetí práce rodiny Kráčmarovy s číslem 41a 25 hlasy.
V kategorii prvního stupně zvítězila Karolína Kouřilová s 38 hlasy a výkres má zelené číslo 76. Druhé místo s 25 hlasy patří Jiřině Kropáčové, výkres číslo 72 a na třetím místě s 21 hlasy je výkres číslo 74, který malovala Julie Součková.
Kategorii druhého stupně ovládla se 75 hlasy podobizna T.G. Masaryka od Karolíny Plačkové. Má červené číslo 26. Druhé místo patří Daniele Hlubinkové s 16 hlasy. Výkres má číslo 100. Pouze o jeden hlas méně získala Jana Poláková s výkresem číslo 99.
Do hlasování se zapojilo celkem 278 hodnotitelů a na regulérnost dohlíželi žáci 9. třídy a členové žákovského sněmu. Všem účastníkům děkujeme a oceněným blahopřejeme.