Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Upozornění na změnu začátku vyučování od 3.9. 2012

Seznam novinek

29.08. 2012

Upozornění na změnu začátku vyučování od 3.9. 2012

Vážení rodiče,
od 1. 9. 2012 dochází na ZŠ Troubelice v souladu s úpravou vyhlášky č. 48/2005 Sb., § 1, odst. 5 ke změně délek přestávek a tím i změně začátku vyučování z 7-45 hod na 7-55 hod. Tato změna je zakotvena v bodě 2.3. Školní budova Školního řádu ZŠ Troubelice a nová úprava má následující znění:
2.3 Školní budova
Budova školy se otevírá v 7-35 hod. Žáci nastupují do školy 20 min před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi. Šatna se zamyká 5 min. před zahájením vyučování.
Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 7-55 hod.
Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost předseda třídy v ředitelně.
Před odpoledním vyučováním se škola otevírá 20 minut před zahájením odpolední výuky. Žáci se převléknou, přezují a vyčkají v šatně do prvního zvonění. Po tomto zvonění se přesunou do tříd.
V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.
Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a podle pokynů učitele odchází z budovy.
Žáci, kteří se účastní kroužků nebo jiných aktivit ve škole, čekají vždy na vedoucího před vchodem do budovy.

Pro Vaší informovanost uvádíme nově upravené časy zvonění:

hodina    zvonění      délka přestávky                      hodina      zvonění            délka přestávky
 1.        7-55 8-40         5 minut                                  5.    11-35 12-20                5 minut
 2.        8-45 9-30       15 minut                                  6.    12-25 13-10                10 minut
 3.        9-45 10-30     10 minut                                  7.    13-20 14-05                10 minut
 4.      10-40 11-25     10 minut                                  8.    14-15 15-00

K této změně jsme přistoupili pro časově vhodnější příjezd žáků z Lazců.

M. Ševčík, ředitel školy