Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Turnaj ve vybíjené

Seznam novinek

20.12. 2012

Turnaj ve vybíjené

Smíšené družstvo žákyň a žáků prvního stupně se zúčastnilo 18.12. 2012 turnaje ve vybíjené, pořádaného MAS Uničovsko, o.p.s. v  Nové Hradečné. Mezi  družstvy z Medlova, N. Hradečné a Paseky si vedli naši zástupci nejlépe a první ročník turnaje vyhráli. Na zisku diplomu a poháru za první místo se podíleli A. Dušek, Z. Smrček, T. Riedl, M. Hájková, B. Kořalková, V. Králová, J. Unger, M. Kuxová a M. Heralt. Všem blahopřejeme k pěknému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.