Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

stravování ve školním roce 2018-19

Seznam novinek

19.06. 2018

stravování ve školním roce 2018-19

Pokyny pro rodiče!
Každý strávník musí na škol. rok 2018/2019 odevzdat novou vyplněnou přihlášku. Teprve na základě odevzdané přihlášky bude strávník přihlášen ke stravování a 3.9.2018 mu bude vydán stravovací průkaz.
Přihlášky můžete odevzdávat již v červnu, dále v červenci, v srpnu od 27.8.2018. Pokud budete chtít upravit stravování v září, podle rozvrhu, je možné s průkazkou u vedoucí ŠJ.
Stále bude platit elektronické přihlašování a odhlašování stravy. Novým strávníkům budou přiděleny přihlašovací údaje v kanceláři ŠJ.
Strava se odhlašuje na www. http://strav.nasejidelna.cz/0215 - tento odkaz najdete na hlavní stránce ZŠ Troubelice.
Strava se odhlašuje den předem nejpozději do 12.30 hodin, na pondělí v pátek do 12.30.
1. den nemoci je možné oběd vzít do jídlonosiče, další dny musí být odhlášeny.
Pokud budete chtít odhlásit dítě na delší dobu než 2 týdny, z důvodů dlouhodobější nepřítomnosti, je možné u vedoucí ŠJ.
Při akcích školy, MŠ je dítě automaticky odhlášeno. Pokud, ale bude v MŠ provoz, musí si rodiče děti odhlásit sami.
Platba: stravné placené z účtu – musí být povoleno inkaso na účet 180986857/0300. Stravné musí být uhrazeno do 20. v následujícím měsíci.
Dotazy: vedoucí jídelny – Jitka Šmídová 777084657, 585032322

Přihlášku naleznete v sekci Školní jídelna