Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Soutěž o NEJ žáka třídy za I. pololetí

Seznam novinek

08.02. 2018

Soutěž o NEJ žáka třídy za I. pololetí

Také v letošním školním roce jsme pokračovali v třídní soutěži o NEJ žáka třídy. Touto soutěží chceme žáky pozitivně motivovat k plnění školních povinností a snížit tak počet zapomínání, které je nejčastějším důvodem k udělování napomenutí nebo důtek třídního učitele na naší ZŠ. Žáci s kázeňským přestupkem nemohou v daném pololetí získat hlavní cenu. Body do soutěže mohli žáci získávat až do 25. ledna, kdy byla soutěž za I. pololetí ukončena. V rámci prospěchu získali žáci body za zlepšené známky z jednotlivých předmětů, vyznamenání a samé jedničky. Dále jsme hodnotili reprezentaci školy, účast v soutěžích a práci pro třídu. Vítězný žák z každé třídy byl odměněn poukázkou v hodnotě 500,- Kč na nákup sportovního zboží, knih nebo hraček dle vlastního výběru.

Děkujeme touto cestou Rodičovskému spolku při ZŠ Troubelice za sponzorství celé soutěže.


Na prvním stupni v jednotlivých třídách zvítězili: Straková Jitka, Králová Rozárie, Kučová Beáta a Unzeitig Tomáš.
Na druhém stupni Jan Melicherik, Jan Drlík, Michal Heralt a Pavel Dragoun.
Vše úspěšným žákům gratulujeme a ostatním přejeme více snahy do soutěže v druhém pololetí.