Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

soutěž o NEJ žáka

Seznam novinek

08.02. 2019

soutěž o NEJ žáka

Soutěž o NEJ žáka a žáci se vzorným plněním školních povinností

Celkem 28 žáků dokázalo projít celé I. pololetí školního roku 2018-19 bez jediného zapomenutí a po zásluze byli odměněni za vzorné plnění školních povinností. (prvňáčci nejsou započítáváni)
I. stupeň 14 žáků
II. třída: Hacura Nikolas, Pur Martin, Kirschová Martina, Šenková Leona
III. třída: Straková Jitka, Poláková Anna
IV. třída: Pur Kamil, Spurný Petr, Zámečník Patrik, Králová Rozárie, Mánková Eliška, Piňosová Simona
V. třída: Kráčmar David, Kučová Beáta

II. stupeň 14 žáků
VI. třída: Salvet Ondřej, Svozil Patrik
VII. třída: Dušková Adéla, Giesselová Lucie, Petrová Alena, Plačková Johana
VIII. třída: Nevěřilová Adéla, Trundová Gabriela
IX. třída: Heralt Michal, Gabriel Karel, Kotrašová Martina, Melicheríková Lucie, Motlíčková Nikola, Mrazčinská Eva

Všem blahopřejeme a budeme rádi, když si zaslouží odměnu i ve druhém pololetí.

Také v letošním školním roce jsme pokračovali v třídní soutěži o NEJ žáka třídy. Touto soutěží chceme žáky pozitivně motivovat k plnění školních povinností a snížit tak počet zapomínání, které je nejčastějším důvodem k udělování napomenutí nebo důtek třídního učitele na naší ZŠ. Žáci
s kázeňským přestupkem nemohou v daném pololetí získat hlavní cenu. Body do soutěže mohli žáci získávat až do 24. ledna, kdy byla soutěž za I. pololetí ukončena. V rámci prospěchu získali žáci body za zlepšené známky z jednotlivých předmětů, vyznamenání a samé jedničky. Dále jsme hodnotili reprezentaci školy, účast v soutěžích a práci pro třídu. Vítězný žák z každé třídy byl odměněn poukázkou v hodnotě 500,- Kč na nákup sportovního zboží, knih nebo hraček dle vlastního výběru. Děkujeme touto cestou Rodičovskému spolku při ZŠ Troubelice za sponzorství celé soutěže.
Na prvním stupni v jednotlivých třídách zvítězili:
Šenková Leona, Rozehnalová Lucie, Pur Kamil, a Součková Julie
Na druhém stupni:
Obšilová Pavla, Petrová Alena, Trundová Gabriela a Melicheríková Lucie

Vše úspěšným žákům gratulujeme a ostatním přejeme více snahy do soutěže v druhém pololetí.