Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

skupinové konzultace pro II. stupeň

Seznam novinek

27.04. 2021

skupinové konzultace pro II. stupeň

Skupinové konzultace žáků II. stupně v týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021
Vzhledem k nepříznivému vývoji návratu žáků II. stupně do školy jsme se rozhodli využít alespoň skupinových konzultací pro 6., 7. a 8. ročník. Konzultace jsou dobrovolné a záleží na rodičích, zda své děti k nim přihlásí. Přihlášené děti musí projít antigenním testem, stejným jako u žáků I. stupně, nebo předložit potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 v době kratší, než 90 dní.
Konzultace budou probíhat vždy v jednom dni pro jeden ročník. Zájemci budou rozděleni do skupin maximálně po šesti a budou mít 4 vyučovací hodiny. Začátek v 8:00 a příchod do školy v 7:45 na testy. Konzultace bude využita pro vysvětlení látky, která je pro žáky obtížně zvládnutelná on-line výukou. Z tohoto důvodu je velmi vhodná jejich osobní přítomnost. V pondělí 3. 5. začnou žáci 7. ročníku a budou mít Ma, JČ, JA a druhý jazyk. V úterý žáci 8. ročníku na Che, Ma, JA a druhý jazyk. Ve čtvrtek 6. 5. žáci 6. ročníku na Ma, JČ, Fy a Inf. Po dobu pobytu ve škole musí mít žáci nasazenou roušku. Žákům, kteří na konzultaci nepřijdou, bude látka zaslána k samostudiu.
Z organizačních důvodů prosíme rodiče, aby žáky přihlásili nejpozději do pátku 30. 4. do 8:00 hodin u třídních učitelů přes DM Software. Věříme, že nabízenou pomoc při výuce využije co nejvíce žáků.