Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Projekt Zelený ostrov

Seznam novinek

13.06. 2012

Projekt Zelený ostrov

Projektový den „Zelený ostrov“
30. dubna 2012 zažili žáci z 1. stupně naší školy explozi sopky Krakatau. Viděli, jak málo stačí, aby byl krásný zelený ostrov zničen. Skupinky dětí z 1.-5. ročníku se snažily během dopoledne zničenou krajinu oživit. Nebylo to zrovna jednoduché – žáci museli splnit mnoho úkolů, aby získali nové kameny, semínka, rostlinky, zvířata a další přírodniny a na svůj ostrov tak opět vrátili život. Přírodě to trvalo desítky let, my jsme to zvládli mnohem rychleji. Avšak všechny děti si uvědomily, jak je důležité chránit naši planetu, aby ji nepotkal stejný osud – ne vinou sopečné činnosti, ale vinou činnosti lidské.
To vše jsme prožili během projektového dne věnovaného Dni Země. Všechny činnosti pro nás připravili žáci z 8. ročníku pod vedením paní učitelky Žovincové a Kobylkové, podle projektu „Zelený ostrov,“ vytvořeného ve středisku EVVO Sluňákov. Osmáci také své mladší kamarády po celý den vzorně provázeli a pomáhali jim při plnění úkolů, jako bylo například pletení pavučiny, výroba dešťové hole, poznávání živočichů, sepsání vzkazu do budoucnosti, poznávání rostlin podle vůně, hledání kilogramového kamene a mnoho dalších.