Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

odevzdávání učebnic

Seznam novinek

04.06. 2020

odevzdávání učebnic

Odevzdávání učebnic na prvním stupni si řídí třídní učitelé. Šestý ročník odevzdá učebnice v úterý 23. 6., sedmý ročník ve středu 24. 6., osmý ročník ve čtvrtek 25. 6. a devátý ročník v pátek 26. 6. Všichni žáci ročníku přijdou ke škole v 8:15 a žáci, kteří se nezúčastnili ani jedné konzultace, přinesou vyplněné čestné prohlášení - viz příloha. Žáci budou rozděleni do dvou skupin, aby jejich počet nepřesáhl 15. Učebnice přinesou řádně vymazané a polepené, případné poškození je nutno uhradit ihned při odevzdávání učebnic. Ve stejný den si žáci odnesou i všechny věci ze školy a budou jim i vráceny peníze za neuskutečněné školní akce.

Přiložené dokumenty
příloha čestné prohlášení.pdf 248.23 KB