Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

nástup žáků I. stupně do školy 25.5. 2020

Seznam novinek

19.05. 2020

nástup žáků I. stupně do školy 25.5. 2020

Žáci I. stupně, které řádně přihlásili rodiče ve stanoveném termínu do 18.5., nastoupí v ponděli do školy podle následující pokynů. Aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých ročníků, je pro příchod do školy nutno dodržet časový rozvrh.Pátý ročník nástupuje v 7:50, čtvrtý v 7:55, třetí v 8:00, druhý v 8:05 a první v 8:10. Při nástupu je nutno odevzdat vyplněné čestné prohlášení. Každému žákovi bude při vstupu do školy změřena teplota a za dodržení předepsaných hygienických opatření zahájena výuka, která potrvá čtyři hodiny. Po jejím ukončení opouští žáci školu a odcházejí domů. Žáci přihlášení ke stravování odcházejí domů po obědě, žáci přihlášení k dohledu na odpoledne se přesunou za dozoru zpět do školy a odcházejí domů dle domluvy s rodiči. Za bezpečnost žáků odcházejících domu škola nezodpovídá.