Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Hodnocení prvního pololetí

Seznam novinek

08.02. 2019

Hodnocení prvního pololetí

Hodnocení práce školy za I. pololetí školního roku 2018/2019

Školní rok 2018-19 jsme zahájili 3. září se 191 žáky. Dva žáci přestoupili v září do Uničova, ale tři žáci se přistěhovali, takže máme na konci prvního pololetí 192 žáků. Na prvním stupni je 5 tříd s 95 žáky a na druhém 4 třídy s 97 žáky. Pedagogický sbor opustili na konci loňského školního roku Mgr. Jan Burda a paní Mgr. Jana Talandová. Jazyk anglický od září vyučuje místo J. Burdy Mgr. Tereza Zemanová a 2 hodiny výtvarné výchovy na prvním stupni paní Jitka Chovanečková. Paní Hana Faksová vyučuje jako loni jednu hodinu TV v deváté třídě. Nově na druhém stupni vykonává funkci asistenta pedagoga na zkrácený úvazek paní Hana Hanáková.
Práci školy hodnotíme pravidelně na pedagogických radách. Konstatovali jsme, že všichni žáci měli možnost
zapojit se do velkého počtu akcí s různým zaměřením. Čtyři třídy prvního stupně absolvovaly 10 výukových lekcí plavání, družstva mladších i starších florbalistů nás velmi dobře reprezentovala na turnajích. Pěkných výsledků dosáhli také zpěváci v Carusošou a malíři ve výtvarných soutěžích. S kladným ohlasem se setkala i rodinná soutěž k 100. výročí ČR. Některé třídy zhlédly vybraná divadelní představení v Šumperku či Uničově, třeťáci absolvovali po zimních prázdninách ozdravný pobyt na horách a sedmáci lyžařský výcvikový zájezd. Nezapomněli jsme ani na ekologii. Osmáci již šestý rok sbírají staré elektrospotřebiče a baterie a většina žáků sbírala i starý papír. I v letošním roce jsme z projektu Šablony nabídli žákům rozšířené možnosti doučování, čtenářský klub a klub deskových her a zábavné logiky. V říjnu jsme také slavnostně mohli otevřít nově zrekonstruovanou tělocvičnu a děkujeme touto cestou zřizovateli za výrazné zlepšení podmínek pro výuku tělesné výchovy a dalších pohybových aktivit žáků.
Velmi pěkně jsou veřejností přijímána i vystoupení našich žáků při kulturních akcích obce. Jsme velmi rádi, že se naši žáci zapojili do takového množství akcí a 71 nejúspěšnějších jich za práci v prvním pololetí získalo pochvalný list. Na pololetní poradě jsme hodnotili také prospěch žáků. Na vyznamenání dosáhlo 76 žáků z prvního a 42 žáků z druhého stupně. Samé jedničky získalo na prvním stupni 42 žáků, na druhém 9, z toho 7 žáků z 9. ročníku. Jedna žákyně osmé třídy byla na pololetí hodnocena známkou nedostatečnou z jazyka českého a chemie.
Na poradě jsme hodnotili také kázeňské přestupky našich žáků. Většinu kázeňských opatření za poslední tři roky udělujeme za neplnění školních povinností. Jsme rádi, že ve srovnání s minulým školním rokem ubylo 11 napomenutí třídního učitele a 5 důtek třídního učitele. Také počet oceněných žáků za vzornou přípravu na vyučování vzrost na 28. Jejich jména si můžete přečíst na webových stránkách školy společně s osmi výherci třídních soutěží o Nej žáka, které odměnil Rodičovský spolek při ZŠ Troubelice poukázkou v hodnotě 500 Kč na odběr sportovního zboží, knih, hraček nebo společenských her.
Splnit všechny úkoly prvního pololetí nebylo jednoduché a vyžadovalo to kvalitní spolupráci celého pedagogického sboru a všech dalších zaměstnanců školy, dále podporu obecního zastupitelstva a pomoc rodičovského spolku při naší základní škole. Na závěr mi dovolte, abych touto cestou všem poděkoval a popřál mnoho sil do plnění úkolů příštího pololetí.