Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

exkurze žáků 6. a 9. třídy

Seznam novinek

05.10. 2016

exkurze žáků 6. a 9. třídy

Exkurze PVE - přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně
V pátek 30. září 2016 žáci 6. a 9. třídy navštívili v rámci výuky fyziky a zeměpisu PVE Dlouhé Stráně. Exkurze žákům přiblížila význam naší největší přečerpávací vodní elektrárny pro ekonomiku země a její pozitivní vliv na životní prostředí. V informačním centru elektrárny jsme zhlédli film o stavbě elektrárny a důležitosti využití významného přírodního zdroje – vody. Prohlédli jsme si podzemní část elektrárny – kavernu (strojovnu) a obě nádrže. Zajímavou a názornou formou získali žáci další poznatky k výuce, aniž by museli sedět ve školních lavicích. Počasí nám přálo, a tak cesta k horní nádrži byla příjemnou projížďkou krásnou přírodou Jeseníků, a přímo od horní nádrže se nám naskytl pohled na nejvyšší horu Jeseníků – Praděd, chatu Ovčárnu, lázně Jeseník a dohlédli jsme až na polská jezera Nyskie a Otmuchowské.
Mahdalová Mir., vedoucí exkurze