Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Činnost rodičovského spolku

Rodičovské sdružení při Základní škole v Troubelicích , bylo založeno v roce 1996 a je organizací podporující zejména mimoškolní činnost žáků Základní školy v Troubelicích. Členové rodičovského sdružení jsou všichni rodiče , jejichž děti navštěvují Základní školu Troubelice.

Sdružení je oficiální organizací registrovanou na Ministerstvu vnitra ČR. Zdrojem majetku sdružení jsou příspěvky řádných členů, dary, sponzorská činnost a činnost hospodářská.

V čele sdružení stojí Rada sdružení. Ve školním roce 2014/2015 pracuje v tomto složení:

Funkce Jméno
Předseda RS: Blanka Motlíčková
Místopředseda: Marcela Malínková
Hospodář: Anna Nevěřilová
Revizní komise: Vojtěch Vrzal
Členové:
Jitka Chovanečková
Markéta Vláčilová
Miroslav Dorušák
Jiří Pluskal
Květoslava Mucková
Bohumil Trunda
Jan Drlík
Radek Zahrádka