Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Činnost rodičovského spolku

Rodičovské sdružení při Základní škole v Troubelicích bylo založeno v roce 1996 a přešlo  od roku 2015 ve spolek s názvem Rodičovský spolek při ZŠ Troubelice, z.s.. Je organizací podporující zejména mimoškolní činnost žáků Základní školy v Troubelicích. Členové rodičovského sdružení jsou všichni rodiče , jejichž děti navštěvují Základní školu Troubelice.

Spolek je oficiální organizací registrovanou na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Zdrojem majetku spolku jsou příspěvky řádných členů, dary, sponzorská činnost a činnost hospodářská.

V čele spolku stojí výbor. Ve školním roce 2019/2020 pracuje od 23.10. 2019 v tomto složení:

Funkce Jméno
Předseda RS: Veronika Poštulková
Místopředseda: ing. Kamil Pur
Hospodář: Anna Nevěřilová
   
Členové:
Jitka Chovanečková
Markéta Vláčilová
Květoslava Mucková
Bohumil Trunda
Jan Drlík
Radek Zahrádka
DiS, Lenka Kořístková
Marcela Malínková
Jaroslav Běhůnek