Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Činnost

Název kroužku Vedoucí Náplň Termín
Sborový zpěv Mgr. Lenka Pavlíková    
Keramický Jitka Chovanečková  Keramické výrobky  
Hra na zobcové flétny Mgr. Jana Kobylková Hra na zobcové flétny  
Hra na hudební nástroj
 
Mgr. Vladimír Hula Hra na zobcové flétny a keyboardy  
Florbal PaedDr. P. Labonek    
       
  .