Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

Besídka sborečku

Seznam novinek

07.05. 2013

Besídka sborečku

Besídka Sborečku

Na naší škole nabízíme dětem několik kroužků, ve kterých mohou ve svém volném čase rozvíjet své zájmy.
Mezi kroužky keramiky, výtvarné výchovy, florbalu, flétny a cvičení přibyl pro děti na 1. stupni před dvěma lety také kroužek sborového zpěvu. Letos jej navštěvuje 15 děvčat od 3. do 5. třídy.
Stejně jako v loňském roce jsme se rozhodly, že naše vystoupení nebude jen hudební, ale také dramatické. Zatímco v loňském roce jsme vložily naše písničky do klasické pohádky Boženy Němcové, letos si tábornické písně vyžádaly jiný příběh. Tak vzniklo hudebně-dramatické vystoupení Výlet, které vypráví příběh třídy na strašidelném školním
výletě s poněkud nečekaným závěrem. Všechny naše zpěvačky měly svou hlavní roli a postavy učitelky, zlé hostinské a zachraňujícího policisty nám pomohli zahrát zkušení deváťáci – Adéla Rabenseifnerová, Simona Fromelová a Jan Dostál. Trampské písničky na kytaru doprovodil Radomír Pavlík.
Vystoupení pro naše nejbližší proběhlo v upraveném komorním prostředí naší školní jídelny 2.května 2013 a pro naše spolužáky následující druhý den ráno. Podle reakcí publika víme, že se besídka povedla a těšíme se na další.

Lenka Pavlíková