Základní škola Troubelice, okres Olomouc příspěvková organizace

aktualizace školního řádu

Seznam novinek

24.10. 2012

aktualizace školního řádu

Ředitelství školy oznamuje všem rodičům a zákonným zástupců žáků, že ke dni 22.10. 2012 byl aktualizován školní řád ZŠ Troubelice. S jeho plným zněním se mohou seznámit ve sborovně školy, v ředitelně, na školní vývěsce nebo na webových stránkách školy. Žáci budou se změnami seznámení na žákovském sněmu a prostřednictvím třídních učitelů.